AVG

In dit document staan de processen beschreven binnen volleybalvereniging IKAROS inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en wie er toegang tot heeft inzake de nieuwe privacy wetgeving. 

Thuiswedstrijden

Ikaros teams aanmoedigen?

Bekijk hier de eerst volgende thuiswedstrijden!

Contributies seizoen 2017-2018

Mini's 1, 2, 3 € 115,00
Mini's 4, 5, 6 € 137,50
Jeugd A, B, C € 190,00
Senioren (18 jaar en competitie spelend lid) € 200,00
Recreanten € 150,00
Overigen € 25,00

Contributies goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering d.d. 11 april 2017.

Voor alle nieuw leden geldt:
Na 3 gratis trainingen (en je wilt lid worden) dient een inschrijfformulier te worden ingevuld en ingeleverd bij de ledenadministratie! Bij het inschrijven als lid is het afgeven van een machtiging voor automatische incasso verplicht!
Indien wordt deelgenomen aan de Nevobo-competitie moet tevens een pasfoto bijgevoegd worden.